Fundacji Wspierania
   Inicjatyw Ekologicznych
   ul. Czysta 17/4,
   31-121 Kraków
   tel./fax: 012/6315730,
   6315731, 6315732
   www.fwie.eco.pl

do góry
Gminy Doliny Przyroda Doliny Turystyka i eko-edukacja Do pobrania Aktualności

Dolina Karpia obejmuje obszar historycznego zagłębia hodowli karpia na Ziemi Oświęcimsko-Zatorskiej znanego już w średniowieczu. Stawy hodowlane zajmują obszary setek hektarów rozciągając się w dolinie Wisły, Skawy i Wieprzówki. "Dolina Karpia" to również program, który obejmuje kilka połączonych ze sobą działań, mających na celu stworzenie spójnej oferty turystycznej opartej na dostępnych zasobach środowiska naturalnego.


Odłow stawu Leliwa cz.2


Dodaj zdjęcie!
Pochwal się swoim zdjęciem
z podróży po Dolinie Karpia! - szczegóły


  Serwis powstał dzięki pomocy finansowej Unii Europejskiej. Za treść odpowiada
  Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych, a poglądy w niej wyrażone nie
  odzwierciedlają w żadnym razie oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej.
  © Copyright by Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych © Webdesign by OUI Wsieci 2006